l-am sau lam


 • l-am iertat sau lam iertat
 • l-am văzut sau lam văzut
 • l-am întrebat sau lam întrebat
 • l-am făcut sau lam făcut
 • l-am cunoscut sau lam cunoscut
 • l-am avut sau lam avut
 • l-am rugat sau lam rugat
 • l-am luat sau lam luat
 • l-am găsit sau lam găsit
 • l-am sunat sau lam sunat
 • l-am primit sau lam primit
 • l-am auzit sau lam auzit
 • l-am întâlnit sau lam întâlnit
 • l-am dat sau lam dat
 • l-am pus sau lam pus
 • l-am propus sau lam propus
 • l-am invitat sau lam invitat
 • l-am adus sau lam adus
 • l-am dus sau lam dus
 • l-am lăsat sau lam lăsat
 • l-am pierdut sau lam pierdut
 • l-am susținut sau lam susținut
 • l-am trimis sau lam trimis
 • l-am prins sau lam prins
 • l-am informat sau lam informat
 • l-am iubit sau lam iubit
 • l-am descoperit sau lam descoperit
 • l-am folosit sau lam folosit
 • l-am ales sau lam ales
 • l-am votat sau lam votat
 • l-am scos sau lam scos
 • l-am numit sau lam numit
 • l-am asumat sau lam asumat
 • l-am lovit sau lam lovit
 • l-am dorit sau lam dorit
 • l-am prezentat sau lam prezentat
 • l-am ajutat sau lam ajutat
 • l-am chemat sau lam chemat
 • l-am semnat sau lam semnat
 • l-am urmărit sau lam urmărit
 • l-am condus sau lam condus
 • l-am putut sau lam putut
 • l-am asigurat sau lam asigurat
 • l-am spus sau lam spus
 • l-am simțit sau lam simțit
 • l-am ascultat sau lam ascultat
 • l-am câștigat sau lam câștigat
 • l-am citit sau lam citit
 • l-am depus sau lam depus
 • l-am învățat sau lam învățat
 • l-am discutat sau lam discutat
 • l-am crezut sau lam crezut
 • l-am căutat sau lam căutat
 • l-am contactat sau lam contactat
 • l-am anunțat sau lam anunțat
 • l-am scris sau lam scris
 • l-am cumpărat sau lam cumpărat
 • l-am obținut sau lam obținut
 • l-am ținut sau lam ținut
 • l-am băgat sau lam băgat
 • l-am convins sau lam convins
 • l-am așteptat sau lam așteptat
 • l-am inițiat sau lam inițiat
 • l-am atacat sau lam atacat
 • l-am început sau lam început
 • l-am bătut sau lam bătut
 • l-am atins sau lam atins
 • l-am considerat sau lam considerat
 • l-am înțeles sau lam înțeles
 • l-am trăit sau lam trăit
 • l-am transmis sau lam transmis
 • l-am cerut sau lam cerut
 • l-am apreciat sau lam apreciat
 • l-am felicitat sau lam felicitat
 • l-am schimbat sau lam schimbat
 • l-am jucat sau lam jucat
 • l-am testat sau lam testat
 • l-am preluat sau lam preluat
 • l-am observat sau lam observat
 • l-am recunoscut sau lam recunoscut
 • l-am aflat sau lam aflat
 • l-am realizat sau lam realizat
 • l-am visat sau lam visat
 • l-am refuzat sau lam refuzat
 • l-am stabilit sau lam stabilit
 • l-am crescut sau lam crescut
 • l-am creat sau lam creat
 • l-am admirat sau lam admirat
 • l-am pregătit sau lam pregătit
 • l-am vizitat sau lam vizitat
 • l-am avertizat sau lam avertizat
 • l-am criticat sau lam criticat
 • l-am convocat sau lam convocat
 • l-am deschis sau lam deschis
 • l-am gândit sau lam gândit
 • l-am privit sau lam privit
 • l-am respectat sau lam respectat
 • l-am lansat sau lam lansat
 • l-am perceput sau lam perceput
 • l-am publicat sau lam publicat
 • l-am înjurat sau lam înjurat
 • l-am desemnat sau lam desemnat
 • l-am plătit sau lam plătit
 • l-am adoptat sau lam adoptat
 • l-am construit sau lam construit
 • l-am sfătuit sau lam sfătuit
 • l-am tras sau lam tras
 • l-am introdus sau lam introdus
 • l-am demis sau lam demis
 • l-am petrecut sau lam petrecut
 • l-am omorât sau lam omorât
 • l-am născut sau lam născut
 • l-am vrut sau lam vrut
 • l-am filmat sau lam filmat
 • l-am vândut sau lam vândut
 • l-am sprijinit sau lam sprijinit
 • l-am dezvoltat sau lam dezvoltat
 • l-am abordat sau lam abordat
 • l-am încheiat sau lam încheiat
 • l-am oprit sau lam oprit
 • l-am solicitat sau lam solicitat
 • l-am denunțat sau lam denunțat
 • l-am menționat sau lam menționat
 • l-am identificat sau lam identificat
 • l-am urmat sau lam urmat
 • l-am angajat sau lam angajat
 • l-am uitat sau lam uitat
 • l-am apărat sau lam apărat
 • l-am terminat sau lam terminat
 • l-am trecut sau lam trecut
 • l-am încurajat sau lam încurajat
 • l-am purtat sau lam purtat
 • l-am aprobat sau lam aprobat
 • l-am organizat sau lam organizat
 • l-am înregistrat sau lam înregistrat
 • l-am aruncat sau lam aruncat
 • l-am promovat sau lam promovat
 • l-am arătat sau lam arătat
 • l-am acuzat sau lam acuzat
 • l-am remarcat sau lam remarcat
 • l-am surprins sau lam surprins
 • l-am parcurs sau lam parcurs
 • l-am ridicat sau lam ridicat
 • l-am salvat sau lam salvat
 • l-am zăpăcit sau lam zăpăcit
 • l-am citat sau lam citat
 • l-am salutat sau lam salutat
 • l-am tăiat sau lam tăiat
 • l-am predat sau lam predat
 • l-am împins sau lam împins
 • l-am postat sau lam postat
 • l-am ucis sau lam ucis
 • l-am revăzut sau lam revăzut
 • l-am tratat sau lam tratat
 • l-am acordat sau lam acordat
 • l-am acceptat sau lam acceptat
 • l-am sărutat sau lam sărutat
 • l-am păstrat sau lam păstrat
 • l-am amenințat sau lam amenințat
 • l-am botezat sau lam botezat
 • l-am înaintat sau lam înaintat
 • l-am urât sau lam urât
 • l-am imaginat sau lam imaginat
 • l-am învins sau lam învins
 • l-am regăsit sau lam regăsit
 • l-am transformat sau lam transformat
 • l-am servit sau lam servit
 • l-am imobilizat sau lam imobilizat
 • l-am certat sau lam certat
 • l-am închis sau lam închis
 • l-am moștenit sau lam moștenit
 • l-am descris sau lam descris
 • l-am strigat sau lam strigat
 • l-am trezit sau lam trezit
 • l-am zărit sau lam zărit
 • l-am depășit sau lam depășit
 • l-am împușcat sau lam împușcat
 • l-am părăsit sau lam părăsit
 • l-am implorat sau lam implorat
 • l-am respins sau lam respins
 • l-am îmbrățișat sau lam îmbrățișat
 • l-am înființat sau lam înființat
 • l-am provocat sau lam provocat
 • l-am mâncat sau lam mâncat
 • l-am îngropat sau lam îngropat
 • l-am pornit sau lam pornit
 • l-am așezat sau lam așezat
 • l-am studiat sau lam studiat
 • l-am ascuns sau lam ascuns
 • l-am transportat sau lam transportat
 • l-am analizat sau lam analizat
 • l-am apucat sau lam apucat
 • l-am negociat sau lam negociat
 • l-am promis sau lam promis
 • l-am oferit sau lam oferit
 • l-am înșelat sau lam înșelat
 • l-am însoțit sau lam însoțit
 • l-am denumit sau lam denumit
 • l-am arestat sau lam arestat
 • l-am consultat sau lam consultat
 • l-am achiziționat sau lam achiziționat
 • l-am împărțit sau lam împărțit
 • l-am ratat sau lam ratat
 • l-am explicat sau lam explicat
 • l-am îndeplinit sau lam îndeplinit
 • l-am pomenit sau lam pomenit
 • l-am rezolvat sau lam rezolvat
 • l-am operat sau lam operat
 • l-am interpretat sau lam interpretat
 • l-am reîntâlnit sau lam reîntâlnit
 • l-am aplicat sau lam aplicat
 • l-am emis sau lam emis
 • l-am lăudat sau lam lăudat
 • l-am reprezentat sau lam reprezentat
 • l-am confundat sau lam confundat
 • l-am contrazis sau lam contrazis
 • l-am mutat sau lam mutat
 • l-am demarat sau lam demarat
 • l-am anticipat sau lam anticipat
 • l-am sesizat sau lam sesizat
 • l-am înlocuit sau lam înlocuit
 • l-am audiat sau lam audiat
 • l-am finalizat sau lam finalizat
 • l-am comandat sau lam comandat
 • l-am exprimat sau lam exprimat
 • l-am instalat sau lam instalat
 • l-am întors sau lam întors
 • l-am preferat sau lam preferat
 • l-am sărbătorit sau lam sărbătorit
 • l-am recomandat sau lam recomandat
 • l-am scăpat sau lam scăpat
 • l-am expus sau lam expus
 • l-am cărat sau lam cărat
 • l-am controlat sau lam controlat
 • l-am eliminat sau lam eliminat
 • l-am intitulat sau lam intitulat
 • l-am verificat sau lam verificat
 • l-am deranjat sau lam deranjat
 • l-am supus sau lam supus
 • l-am evaluat sau lam evaluat
 • l-am izolat sau lam izolat
 • l-am fotografiat sau lam fotografiat
 • l-am încercat sau lam încercat
 • l-am inclus sau lam inclus
 • l-am furat sau lam furat
 • l-am tradus sau lam tradus
 • l-am concediat sau lam concediat
 • l-am știut sau lam știut
 • l-am înmormântat sau lam înmormântat
 • l-am inventat sau lam inventat
 • l-am conceput sau lam conceput
 • l-am strâns sau lam strâns
 • l-am fondat sau lam fondat
 • l-am ignorat sau lam ignorat
 • l-am produs sau lam produs
 • l-am semnalat sau lam semnalat
 • l-am însușit sau lam însușit
 • l-am experimentat sau lam experimentat
 • l-am decis sau lam decis
 • l-am încărcat sau lam încărcat
 • l-am evitat sau lam evitat
 • l-am depistat sau lam depistat
 • l-am implementat sau lam implementat
 • l-am demonstrat sau lam demonstrat
 • l-am spălat sau lam spălat
 • l-am umilit sau lam umilit
 • l-am nimerit sau lam nimerit
 • l-am gestionat sau lam gestionat
 • l-am blocat sau lam blocat
 • l-am mângâiat sau lam mângâiat
 • l-am prețuit sau lam prețuit
 • l-am pupat sau lam pupat
 • l-am huiduit sau lam huiduit
 • l-am reținut sau lam reținut
 • l-am constatat sau lam constatat
 • l-am practicat sau lam practicat
 • l-am readus sau lam readus
 • l-am supărat sau lam supărat
 • l-am antrenat sau lam antrenat
 • l-am reclamat sau lam reclamat
 • l-am închiriat sau lam închiriat
 • l-am lucrat sau lam lucrat
 • l-am găzduit sau lam găzduit
 • l-am sancționat sau lam sancționat
 • l-am jignit sau lam jignit
 • l-am legat sau lam legat
 • l-am suportat sau lam suportat
 • l-am șters sau lam șters
 • l-am comunicat sau lam comunicat
 • l-am cununat sau lam cununat
 • l-am examinat sau lam examinat
 • l-am abandonat sau lam abandonat
 • l-am marcat sau lam marcat
 • l-am agresat sau lam agresat
 • l-am comparat sau lam comparat
 • l-am atenționat sau lam atenționat
 • l-am nominalizat sau lam nominalizat
 • l-am recuperat sau lam recuperat
 • l-am pedepsit sau lam pedepsit
 • l-am invocat sau lam invocat
 • l-am somat sau lam somat
 • l-am monitorizat sau lam monitorizat
 • l-am picat sau lam picat
 • l-am mințit sau lam mințit
 • l-am declarat sau lam declarat
 • l-am asociat sau lam asociat
 • l-am internat sau lam internat
 • l-am reușit sau lam reușit
 • l-am dedicat sau lam dedicat
 • l-am eliberat sau lam eliberat
 • l-am zis sau lam zis
 • l-am utilizat sau lam utilizat
 • l-am rupt sau lam rupt
 • l-am aranjat sau lam aranjat
 • l-am amintit sau lam amintit
 • l-am confruntat sau lam confruntat
 • l-am exclus sau lam exclus
 • l-am băut sau lam băut
 • l-am șantajat sau lam șantajat
 • l-am îndrumat sau lam îndrumat
 • l-am repartizat sau lam repartizat
 • l-am redactat sau lam redactat
 • l-am bănuit sau lam bănuit
 • l-am condamnat sau lam condamnat
 • l-am modificat sau lam modificat
 • l-am împrumutat sau lam împrumutat
 • l-am elaborat sau lam elaborat
 • l-am detaliat sau lam detaliat
 • l-am suspectat sau lam suspectat
 • l-am cooptat sau lam cooptat
 • l-am măsurat sau lam măsurat
 • l-am pălmuit sau lam pălmuit
 • l-am îndemnat sau lam îndemnat
 • l-am umplut sau lam umplut
 • l-am urcat sau lam urcat
 • l-am accesat sau lam accesat
 • l-am trădat sau lam trădat
 • l-am format sau lam format
 • l-am tuns sau lam tuns
 • l-am liniștit sau lam liniștit
 • l-am turnat sau lam turnat
 • l-am copiat sau lam copiat
 • l-am dezbătut sau lam dezbătut
 • l-am judecat sau lam judecat
 • l-am desenat sau lam desenat
 • l-am poftit sau lam poftit
 • l-am alăptat sau lam alăptat
 • l-am agreat sau lam agreat
 • l-am montat sau lam montat
 • l-am reluat sau lam reluat
 • l-am adorat sau lam adorat
 • l-am traversat sau lam traversat
 • l-am impus sau lam impus
 • l-am conectat sau lam conectat
 • l-am dăruit sau lam dăruit
 • l-am călcat sau lam călcat
 • l-am cântat sau lam cântat
 • l-am scuipat sau lam scuipat
 • l-am îngrijit sau lam îngrijit
 • l-am amânat sau lam amânat
 • l-am subestimat sau lam subestimat
 • l-am obligat sau lam obligat
 • l-am cocoloșit sau lam cocoloșit
 • l-am vaccinat sau lam vaccinat
 • l-am mandatat sau lam mandatat
 • l-am curățat sau lam curățat
 • l-am împuternicit sau lam împuternicit
 • l-am blestemat sau lam blestemat
 • l-am absolvit sau lam absolvit
 • l-am definit sau lam definit
 • l-am echipat sau lam echipat
 • l-am generat sau lam generat
 • l-am dispus sau lam dispus
 • l-am enervat sau lam enervat
 • l-am udat sau lam udat
 • l-am împărtășit sau lam împărtășit
 • l-am înfruntat sau lam înfruntat
 • l-am ocupat sau lam ocupat
 • l-am acționat sau lam acționat
 • l-am redescoperit sau lam redescoperit
 • l-am subliniat sau lam subliniat
 • l-am desfăcut sau lam desfăcut
 • l-am transferat sau lam transferat
 • l-am formulat sau lam formulat
 • l-am sugerat sau lam sugerat
 • l-am notificat sau lam notificat
 • l-am hărțuit sau lam hărțuit
 • l-am spart sau lam spart
 • l-am avansat sau lam avansat
 • l-am agățat sau lam agățat
 • l-am distribuit sau lam distribuit
 • l-am poreclit sau lam poreclit
 • l-am amenajat sau lam amenajat
 • l-am înscris sau lam înscris
 • l-am întocmit sau lam întocmit
 • l-am târât sau lam târât
 • l-am acoperit sau lam acoperit
 • l-am repetat sau lam repetat
 • l-am meritat sau lam meritat
 • l-am alungat sau lam alungat
 • l-am estimat sau lam estimat
 • l-am adăugat sau lam adăugat
 • l-am mușcat sau lam mușcat
 • l-am înștiințat sau lam înștiințat
 • l-am presat sau lam presat
 • l-am stabilizat sau lam stabilizat
 • l-am stimat sau lam stimat
 • l-am interpelat sau lam interpelat
 • l-am resuscitat sau lam resuscitat
 • l-am selectat sau lam selectat
 • l-am forțat sau lam forțat
 • l-am întâmpinat sau lam întâmpinat
 • l-am educat sau lam educat
 • l-am presupus sau lam presupus
 • l-am adaptat sau lam adaptat
 • l-am documentat sau lam documentat
 • l-am deblocat sau lam deblocat
 • l-am enunțat sau lam enunțat
 • l-am plăcut sau lam plăcut
 • l-am amendat sau lam amendat
 • l-am adunat sau lam adunat
 • l-am refăcut sau lam refăcut
 • l-am contestat sau lam contestat
 • l-am însărcinat sau lam însărcinat
 • l-am retras sau lam retras
 • l-am reziliat sau lam reziliat
 • l-am speriat sau lam speriat
 • l-am regizat sau lam regizat
 • l-am planificat sau lam planificat
 • l-am simpatizat sau lam simpatizat
 • l-am claxonat sau lam claxonat
 • l-am ars sau lam ars
 • l-am pictat sau lam pictat
 • l-am fixat sau lam fixat
 • l-am îndepărtat sau lam îndepărtat
 • l-am mirosit sau lam mirosit
 • l-am autorizat sau lam autorizat
 • l-am comentat sau lam comentat
 • l-am cules sau lam cules
 • l-am păcălit sau lam păcălit
 • l-am coordonat sau lam coordonat
 • l-am capturat sau lam capturat
 • l-am efectuat sau lam efectuat
 • l-am soluționat sau lam soluționat
 • l-am inaugurat sau lam inaugurat
 • l-am preconizat sau lam preconizat
 • l-am reparat sau lam reparat
 • l-am dezarmat sau lam dezarmat
 • l-am amestecat sau lam amestecat
 • l-am clădit sau lam clădit
 • l-am continuat sau lam continuat
 • l-am povestit sau lam povestit
 • l-am onorat sau lam onorat
 • l-am programat sau lam programat
 • l-am tolerat sau lam tolerat
 • l-am exercitat sau lam exercitat
 • l-am gustat sau lam gustat
 • l-am relatat sau lam relatat
 • l-am insultat sau lam insultat
 • l-am destituit sau lam destituit
 • l-am instruit sau lam instruit
 • l-am calmat sau lam calmat
 • l-am tatuat sau lam tatuat
 • l-am declinat sau lam declinat
 • l-am plimbat sau lam plimbat
 • l-am hrănit sau lam hrănit
 • l-am îndrăgit sau lam îndrăgit
 • l-am desfășurat sau lam desfășurat
 • l-am reînființat sau lam reînființat
 • l-am învelit sau lam învelit
 • l-am precizat sau lam precizat
 • l-am investigat sau lam investigat
 • l-am setat sau lam setat
 • l-am degradat sau lam degradat
 • l-am aprofundat sau lam aprofundat
 • l-am demontat sau lam demontat
 • l-am îndurat sau lam îndurat
 • l-am reproșat sau lam reproșat
 • l-am îndreptat sau lam îndreptat
 • l-am îmbunătățit sau lam îmbunătățit
 • l-am disputat sau lam disputat
 • l-am delegat sau lam delegat
 • l-am convenit sau lam convenit
 • l-am pansat sau lam pansat
 • l-am cucerit sau lam cucerit
 • l-am adresat sau lam adresat
 • l-am urat sau lam urat
 • l-am compus sau lam compus
 • l-am doborât sau lam doborât
 • l-am caracterizat sau lam caracterizat
 • l-am distrus sau lam distrus
 • l-am dezamăgit sau lam dezamăgit
 • l-am achitat sau lam achitat
 • l-am vizat sau lam vizat
 • l-am detestat sau lam detestat
 • l-am întins sau lam întins
 • l-am înconjurat sau lam înconjurat
 • l-am zgâlțâit sau lam zgâlțâit
 • l-am executat sau lam executat
 • l-am raportat sau lam raportat
 • l-am clasificat sau lam clasificat
 • l-am difuzat sau lam difuzat
 • l-am calculat sau lam calculat
 • l-am gătit sau lam gătit
 • l-am certificat sau lam certificat
 • l-am ras sau lam ras
 • l-am modernizat sau lam modernizat
 • l-am disprețuit sau lam disprețuit
 • l-am ajuns sau lam ajuns
 • l-am activat sau lam activat
 • l-am taxat sau lam taxat
 • l-am plasat sau lam plasat
 • l-am apelat sau lam apelat
 • l-am asistat sau lam asistat
 • l-am proiectat sau lam proiectat
 • l-am împlinit sau lam împlinit
 • l-am afirmat sau lam afirmat
 • l-am îmbrăcat sau lam îmbrăcat
 • l-am vorbit sau lam vorbit
 • l-am acompaniat sau lam acompaniat
 • l-am reconfigurat sau lam reconfigurat
 • l-am cântărit sau lam cântărit
 • l-am hotărât sau lam hotărât
 • l-am străbătut sau lam străbătut
 • l-am supravegheat sau lam supravegheat
 • l-am invidiat sau lam invidiat
 • l-am omagiat sau lam omagiat
 • l-am economisit sau lam economisit
 • l-am intuit sau lam intuit
 • l-am rănit sau lam rănit
 • l-am dobândit sau lam dobândit
 • l-am regretat sau lam regretat
 • l-am calificat sau lam calificat
 • l-am aplaudat sau lam aplaudat
 • l-am vizionat sau lam vizionat
 • l-am rostit sau lam rostit
 • l-am întărit sau lam întărit
 • l-am catalogat sau lam catalogat
 • l-am recepționat sau lam recepționat
 • l-am derulat sau lam derulat
 • l-am întrerupt sau lam întrerupt
 • l-am recondiționat sau lam recondiționat
 • l-am contaminat sau lam contaminat
 • l-am terorizat sau lam terorizat
 • l-am savurat sau lam savurat
 • l-am bruscat sau lam bruscat
 • l-am înghețat sau lam înghețat
 • l-am plănuit sau lam plănuit
 • l-am cheltuit sau lam cheltuit
 • l-am imitat sau lam imitat
 • l-am consumat sau lam consumat
 • l-am împrietenit sau lam împrietenit
 • l-am uscat sau lam uscat
 • l-am înnebunit sau lam înnebunit
 • l-am renovat sau lam renovat
 • l-am intervievat sau lam intervievat
 • l-am obișnuit sau lam obișnuit
 • l-am anulat sau lam anulat
 • l-am reconstruit sau lam reconstruit
 • l-am stricat sau lam stricat
 • l-am structurat sau lam structurat
 • l-am pocnit sau lam pocnit
 • l-am întreprins sau lam întreprins
 • l-am desprins sau lam desprins
 • l-am popularizat sau lam popularizat
 • l-am determinat sau lam determinat
 • l-am stins sau lam stins
 • l-am mobilizat sau lam mobilizat
 • l-am tachinat sau lam tachinat
 • l-am inundat sau lam inundat
 • l-am mărit sau lam mărit
 • l-am atașat sau lam atașat
 • l-am supraestimat sau lam supraestimat
 • l-am dublat sau lam dublat
 • l-am protejat sau lam protejat
 • l-am prevăzut sau lam prevăzut
 • l-am dominat sau lam dominat
 • l-am lipit sau lam lipit
 • l-am distras sau lam distras
 • l-am constituit sau lam constituit
 • l-am recitit sau lam recitit
 • l-am preparat sau lam preparat
 • l-am deconspirat sau lam deconspirat
 • l-am resimțit sau lam resimțit
 • l-am înmânat sau lam înmânat
 • l-am răpit sau lam răpit
 • l-am extins sau lam extins
 • l-am înfiat sau lam înfiat
 • l-am încuiat sau lam încuiat
 • l-am alintat sau lam alintat
 • l-am plâns sau lam plâns
 • l-am decuplat sau lam decuplat
 • l-am răsfoit sau lam răsfoit
 • l-am ocolit sau lam ocolit
 • l-am înșfăcat sau lam înșfăcat
 • l-am corectat sau lam corectat
 • l-am prăjit sau lam prăjit
 • l-am dresat sau lam dresat
 • l-am idolatrizat sau lam idolatrizat
 • l-am adăpostit sau lam adăpostit
 • l-am captat sau lam captat
 • l-am decontat sau lam decontat
 • l-am sedat sau lam sedat
 • l-am redobândit sau lam redobândit
 • l-am nivelat sau lam nivelat
 • l-am complectat sau lam complectat
 • l-am omenit sau lam omenit
 • l-am calomniat sau lam calomniat
 • l-am prevenit sau lam prevenit
 • l-am biruit sau lam biruit
 • l-am cicălit sau lam cicălit
 • l-am returnat sau lam returnat
 • l-am supraapreciat sau lam supraapreciat
 • l-am serbat sau lam serbat
 • l-am bărbierit sau lam bărbierit
 • l-am devorat sau lam devorat
 • l-am trasat sau lam trasat
 • l-am reprodus sau lam reprodus
 • l-am despăgubit sau lam despăgubit
 • l-am compătimit sau lam compătimit
 • l-am înduplecat sau lam înduplecat
 • l-am înrămat sau lam înrămat
 • l-am anihilat sau lam anihilat
 • l-am colecționat sau lam colecționat
 • l-am venerat sau lam venerat
 • l-am ajustat sau lam ajustat
 • l-am reevaluat sau lam reevaluat
 • l-am dedus sau lam dedus
 • l-am premiat sau lam premiat
 • l-am lichidat sau lam lichidat
 • l-am epuizat sau lam epuizat
 • l-am reglementat sau lam reglementat
 • l-am limitat sau lam limitat
 • l-am contractat sau lam contractat
 • l-am menținut sau lam menținut
 • l-am cedat sau lam cedat
 • l-am bifat sau lam bifat
 • l-am încredințat sau lam încredințat
 • l-am ferit sau lam ferit
 • l-am consemnat sau lam consemnat
 • l-am cultivat sau lam cultivat
 • l-am alocat sau lam alocat
 • l-am încălzit sau lam încălzit
 • l-am plantat sau lam plantat
 • l-am cercetat sau lam cercetat
 • l-am evocat sau lam evocat
 • l-am intentat sau lam intentat
 • l-am suspendat sau lam suspendat
 • l-am cusut sau lam cusut
 • l-am întârziat sau lam întârziat
 • l-am înjunghiat sau lam înjunghiat
 • l-am extras sau lam extras
 • l-am fabricat sau lam fabricat
 • l-am donat sau lam donat
 • l-am complicat sau lam complicat
 • l-am decorat sau lam decorat
 • l-am pățit sau lam pățit
 • l-am anchetat sau lam anchetat
 • l-am căpătat sau lam căpătat
 • l-am validat sau lam validat
 • l-am dansat sau lam dansat
 • l-am evacuat sau lam evacuat
 • l-am prelungit sau lam prelungit
 • l-am amplasat sau lam amplasat
 • l-am declanșat sau lam declanșat
 • l-am înghițit sau lam înghițit
 • l-am evidențiat sau lam evidențiat
 • l-am permis sau lam permis
 • l-am conturat sau lam conturat
 • l-am indicat sau lam indicat
 • l-am rătăcit sau lam rătăcit
 • l-am chestionat sau lam chestionat
 • l-am confirmat sau lam confirmat
 • l-am acroșat sau lam acroșat
 • l-am propulsat sau lam propulsat
 • l-am suferit sau lam suferit
 • l-am omis sau lam omis
 • l-am împodobit sau lam împodobit
 • l-am atras sau lam atras
 • l-am influențat sau lam influențat
 • l-am integrat sau lam integrat
 • l-am recuzat sau lam recuzat
 • l-am răscolit sau lam răscolit
 • l-am vegheat sau lam vegheat
 • l-am pietruit sau lam pietruit
 • l-am maltratat sau lam maltratat
 • l-am scuturat sau lam scuturat
 • l-am dezvăluit sau lam dezvăluit
 • l-am printat sau lam printat
 • l-am constat sau lam constat
 • l-am notat sau lam notat
 • l-am fugărit sau lam fugărit
 • l-am șocat sau lam șocat
 • l-am motivat sau lam motivat
 • l-am implicat sau lam implicat
 • l-am accidentat sau lam accidentat
 • l-am paradit sau lam paradit
 • l-am ridiculizat sau lam ridiculizat
 • l-am cutat sau lam cutat
 • l-am aprins sau lam aprins
 • l-am creionat sau lam creionat
 • l-am consolidat sau lam consolidat
 • l-am împiedicat sau lam împiedicat
 • l-am apostrofat sau lam apostrofat
 • l-am pisat sau lam pisat
 • l-am reascultat sau lam reascultat
 • l-am decapat sau lam decapat
 • l-am debutat sau lam debutat
 • l-am dovedit sau lam dovedit
 • l-am stârnit sau lam stârnit
 • l-am driblat sau lam driblat
 • l-am tăvălit sau lam tăvălit
 • l-am clamat sau lam clamat
 • l-am disecat sau lam disecat
 • l-am impresionat sau lam impresionat
 • l-am călărit sau lam călărit
 • l-am negat sau lam negat
 • l-am plesnit sau lam plesnit
 • l-am pândit sau lam pândit
 • l-am prostit sau lam prostit
 • l-am halit sau lam halit
 • l-am investit sau lam investit
 • l-am coborât sau lam coborât
 • l-am cantat sau lam cantat
 • l-am completat sau lam completat
 • l-am dezamorsat sau lam dezamorsat
 • l-am incomodat sau lam incomodat
 • l-am dezgolit sau lam dezgolit
 • l-am sculat sau lam sculat
 • l-am deținut sau lam deținut
 • l-am azvârlit sau lam azvârlit
 • l-am dibuit sau lam dibuit
 • l-am categorisit sau lam categorisit
 • l-am iscălit sau lam iscălit
 • l-am învitat sau lam învitat
 • l-am dezasamblat sau lam dezasamblat
 • l-am administrat sau lam administrat
 • l-am regulat sau lam regulat
 • l-am rediscutat sau lam rediscutat
 • l-am asemuit sau lam asemuit
 • l-am pronunțat sau lam pronunțat
 • l-am numărat sau lam numărat
 • l-am memorat sau lam memorat
 • l-am gazat sau lam gazat
 • l-am învoit sau lam învoit
 • l-am deshumat sau lam deshumat
 • l-am dojenit sau lam dojenit
 • l-am contrat sau lam contrat
 • l-am supranumit sau lam supranumit
 • l-am detronat sau lam detronat
 • l-am colectat sau lam colectat
 • l-am suplimentat sau lam suplimentat
 • l-am imortalizat sau lam imortalizat
 • l-am înfrânt sau lam înfrânt
 • l-am răpus sau lam răpus
 • l-am însurat sau lam însurat
 • l-am abrogat sau lam abrogat
 • l-am anexat sau lam anexat
 • l-am transpus sau lam transpus
 • l-am prezis sau lam prezis
 • l-am sponsorizat sau lam sponsorizat
 • l-am prescris sau lam prescris
 • l-am lămurit sau lam lămurit
 • l-am stropit sau lam stropit
 • l-am expediat sau lam expediat
 • l-am exploatat sau lam exploatat
 • l-am direcționat sau lam direcționat
 • l-am prognozat sau lam prognozat
 • l-am enumerat sau lam enumerat
 • l-am vindecat sau lam vindecat
 • l-am stresat sau lam stresat
 • l-am culcat sau lam culcat
 • l-am luminat sau lam luminat
 • l-am explorat sau lam explorat
 • l-am încătușat sau lam încătușat
 • l-am slujit sau lam slujit
 • l-am dărâmat sau lam dărâmat
 • l-am ratificat sau lam ratificat
 • l-am creditat sau lam creditat
 • l-am definitivat sau lam definitivat
 • l-am păzit sau lam păzit
 • l-am celebrat sau lam celebrat
 • l-am instaurat sau lam instaurat
 • l-am asimilat sau lam asimilat
 • l-am sacrificat sau lam sacrificat
 • l-am cuplat sau lam cuplat
 • l-am tranșat sau lam tranșat
 • l-am dizolvat sau lam dizolvat
 • l-am restaurat sau lam restaurat
 • l-am prestat sau lam prestat
 • l-am reabilitat sau lam reabilitat
 • l-am vopsit sau lam vopsit
 • l-am favorizat sau lam favorizat
 • l-am împachetat sau lam împachetat
 • l-am desființat sau lam desființat
 • l-am potolit sau lam potolit
 • l-am copt sau lam copt
 • l-am redirecționat sau lam redirecționat
 • l-am aspirat sau lam aspirat
 • l-am sporit sau lam sporit
 • l-am izbit sau lam izbit
 • l-am exersat sau lam exersat
 • l-am îmbrâncit sau lam îmbrâncit
 • l-am comemorat sau lam comemorat
 • l-am avizat sau lam avizat
 • l-am acumulat sau lam acumulat
 • l-am consiliat sau lam consiliat
 • l-am reinvestit sau lam reinvestit
 • l-am combinat sau lam combinat
 • l-am deconectat sau lam deconectat
 • l-am ofertat sau lam ofertat
 • l-am mâhnit sau lam mâhnit
 • l-am instituit sau lam instituit
 • l-am demascat sau lam demascat
 • l-am livrat sau lam livrat
 • l-am reconstituit sau lam reconstituit
 • l-am jefuit sau lam jefuit
 • l-am repezit sau lam repezit
 • l-am promulgat sau lam promulgat
 • l-am legitimat sau lam legitimat
 • l-am dezbrăcat sau lam dezbrăcat
 • l-am mișcat sau lam mișcat
 • l-am corelat sau lam corelat
 • l-am drogat sau lam drogat
 • l-am țintit sau lam țintit
 • l-am smuls sau lam smuls
 • l-am detectat sau lam detectat
 • l-am argumentat sau lam argumentat
 • l-am boicotat sau lam boicotat
 • l-am neglijat sau lam neglijat
 • l-am cinstit sau lam cinstit
 • l-am violat sau lam violat
 • l-am parcat sau lam parcat
 • l-am intubat sau lam intubat
 • l-am înfășurat sau lam înfășurat
 • l-am descifrat sau lam descifrat
 • l-am deprins sau lam deprins
 • l-am blendit sau lam blendit