veți sau ve-ți


 • veți fi sau ve-ți fi
 • veți avea sau ve-ți avea
 • veți vedea sau ve-ți vedea
 • veți putea sau ve-ți putea
 • veți găsi sau ve-ți găsi
 • veți face sau ve-ți face
 • veți primi sau ve-ți primi
 • veți afla sau ve-ți afla
 • veți rata sau ve-ți rata
 • veți da sau ve-ți da
 • veți spune sau ve-ți spune
 • veți înțelege sau ve-ți înțelege
 • veți ajunge sau ve-ți ajunge
 • veți reuși sau ve-ți reuși
 • veți lua sau ve-ți lua
 • veți rămâne sau ve-ți rămâne
 • veți dori sau ve-ți dori
 • veți auzi sau ve-ți auzi
 • veți merge sau ve-ți merge
 • veți simți sau ve-ți simți
 • veți descoperi sau ve-ți descoperi
 • veți veni sau ve-ți veni
 • veți pleca sau ve-ți pleca
 • veți întâlni sau ve-ți întâlni
 • veți ști sau ve-ți ști
 • veți muri sau ve-ți muri
 • veți plăti sau ve-ți plăti
 • veți obține sau ve-ți obține
 • veți duce sau ve-ți duce
 • veți întoarce sau ve-ți întoarce
 • veți observa sau ve-ți observa
 • veți pune sau ve-ți pune
 • veți lăsa sau ve-ți lăsa
 • veți constata sau ve-ți constata
 • veți cunoaște sau ve-ți cunoaște
 • veți crede sau ve-ți crede
 • veți pierde sau ve-ți pierde
 • veți trece sau ve-ți trece
 • veți continua sau ve-ți continua
 • veți citi sau ve-ți citi
 • veți sta sau ve-ți sta
 • veți câștiga sau ve-ți câștiga
 • veți întreba sau ve-ți întreba
 • veți răspunde sau ve-ți răspunde
 • veți încerca sau ve-ți încerca
 • veți deveni sau ve-ți deveni
 • veți intra sau ve-ți intra
 • veți trăi sau ve-ți trăi
 • veți asculta sau ve-ți asculta
 • veți ajuta sau ve-ți ajuta
 • veți recunoaște sau ve-ți recunoaște
 • veți scăpa sau ve-ți scăpa
 • veți folosi sau ve-ți folosi
 • veți ieși sau ve-ți ieși
 • veți ierta sau ve-ți ierta
 • veți regreta sau ve-ți regreta
 • veți începe sau ve-ți începe
 • veți ține sau ve-ți ține
 • veți convinge sau ve-ți convinge
 • veți cere sau ve-ți cere
 • veți aduce sau ve-ți aduce
 • veți binevoi sau ve-ți binevoi
 • veți accepta sau ve-ți accepta
 • veți alege sau ve-ți alege
 • veți părăsi sau ve-ți părăsi
 • veți bucura sau ve-ți bucura
 • veți uita sau ve-ți uita
 • veți considera sau ve-ți considera
 • veți învăța sau ve-ți învăța
 • veți permite sau ve-ți permite
 • veți urma sau ve-ți urma
 • veți hotărî sau ve-ți hotărî
 • veți petrece sau ve-ți petrece
 • veți aștepta sau ve-ți aștepta
 • veți voi sau ve-ți voi
 • veți căuta sau ve-ți căuta
 • veți păstra sau ve-ți păstra
 • veți vorbi sau ve-ți vorbi
 • veți regăsi sau ve-ți regăsi
 • veți proceda sau ve-ți proceda
 • veți trimite sau ve-ți trimite
 • veți căpăta sau ve-ți căpăta
 • veți lucra sau ve-ți lucra
 • veți vota sau ve-ți vota
 • veți dormi sau ve-ți dormi
 • veți arăta sau ve-ți arăta
 • veți scoate sau ve-ți scoate
 • veți mânca sau ve-ți mânca
 • veți însoți sau ve-ți însoți
 • veți decide sau ve-ți decide
 • veți beneficia sau ve-ți beneficia
 • veți izbuti sau ve-ți izbuti
 • veți locui sau ve-ți locui
 • veți refuza sau ve-ți refuza
 • veți ucide sau ve-ți ucide
 • veți respecta sau ve-ți respecta
 • veți îngădui sau ve-ți îngădui
 • veți oferi sau ve-ți oferi
 • veți reveni sau ve-ți reveni
 • veți scuza sau ve-ți scuza
 • veți aminti sau ve-ți aminti
 • veți purta sau ve-ți purta
 • veți acorda sau ve-ți acorda
 • veți căsători sau ve-ți căsători
 • veți prezenta sau ve-ți prezenta
 • veți scrie sau ve-ți scrie
 • veți lupta sau ve-ți lupta
 • veți trezi sau ve-ți trezi
 • veți cădea sau ve-ți cădea
 • veți gândi sau ve-ți gândi
 • veți conduce sau ve-ți conduce
 • veți acționa sau ve-ți acționa
 • veți prinde sau ve-ți prinde
 • veți privi sau ve-ți privi
 • veți aprecia sau ve-ți aprecia
 • veți schimba sau ve-ți schimba
 • veți urca sau ve-ți urca
 • veți călători sau ve-ți călători
 • veți îndeplini sau ve-ți îndeplini
 • veți ocupa sau ve-ți ocupa
 • veți termina sau ve-ți termina
 • veți socoti sau ve-ți socoti
 • veți explica sau ve-ți explica
 • veți întâmpina sau ve-ți întâmpina
 • veți participa sau ve-ți participa
 • veți rezolva sau ve-ți rezolva
 • veți opri sau ve-ți opri
 • veți porni sau ve-ți porni
 • veți suferi sau ve-ți suferi
 • veți trage sau ve-ți trage
 • veți depune sau ve-ți depune
 • veți salva sau ve-ți salva
 • veți povesti sau ve-ți povesti
 • veți zice sau ve-ți zice
 • veți păți sau ve-ți păți
 • veți pieri sau ve-ți pieri
 • veți realiza sau ve-ți realiza
 • veți semna sau ve-ți semna
 • veți supune sau ve-ți supune
 • veți distruge sau ve-ți distruge
 • veți discuta sau ve-ți discuta
 • veți deschide sau ve-ți deschide
 • veți judeca sau ve-ți judeca
 • veți înapoia sau ve-ți înapoia
 • veți renunța sau ve-ți renunța
 • veți revedea sau ve-ți revedea
 • veți ridica sau ve-ți ridica
 • veți coborî sau ve-ți coborî
 • veți învinge sau ve-ți învinge
 • veți asista sau ve-ți asista
 • veți susține sau ve-ți susține
 • veți apăra sau ve-ți apăra
 • veți iubi sau ve-ți iubi
 • veți urmări sau ve-ți urmări
 • veți suporta sau ve-ți suporta
 • veți dovedi sau ve-ți dovedi
 • veți preda sau ve-ți preda
 • veți juca sau ve-ți juca
 • veți omorî sau ve-ți omorî
 • veți crește sau ve-ți crește
 • veți vizita sau ve-ți vizita
 • veți anunța sau ve-ți anunța
 • veți bea sau ve-ți bea
 • veți râde sau ve-ți râde
 • veți sosi sau ve-ți sosi
 • veți cumpăra sau ve-ți cumpăra
 • veți lipsi sau ve-ți lipsi
 • veți descurca sau ve-ți descurca
 • veți asigura sau ve-ți asigura
 • veți servi sau ve-ți servi
 • veți înceta sau ve-ți înceta
 • veți transmite sau ve-ți transmite
 • veți îndrepta sau ve-ți îndrepta
 • veți munci sau ve-ți munci
 • veți elibera sau ve-ți elibera
 • veți sfârși sau ve-ți sfârși
 • veți supraviețui sau ve-ți supraviețui
 • veți atinge sau ve-ți atinge
 • veți dobândi sau ve-ți dobândi
 • veți arunca sau ve-ți arunca
 • veți împărți sau ve-ți împărți
 • veți îndrăzni sau ve-ți îndrăzni
 • veți confrunta sau ve-ți confrunta
 • veți aresta sau ve-ți aresta
 • veți evita sau ve-ți evita
 • veți prelua sau ve-ți prelua
 • veți lovi sau ve-ți lovi
 • veți colabora sau ve-ți colabora
 • veți stabili sau ve-ți stabili
 • veți slăbi sau ve-ți slăbi
 • veți construi sau ve-ți construi
 • veți comunica sau ve-ți comunica
 • veți culege sau ve-ți culege
 • veți mulțumi sau ve-ți mulțumi
 • veți ataca sau ve-ți ataca
 • veți porunci sau ve-ți porunci
 • veți întreprinde sau ve-ți întreprinde
 • veți apărea sau ve-ți apărea
 • veți suna sau ve-ți suna
 • veți bate sau ve-ți bate
 • veți atrage sau ve-ți atrage
 • veți crea sau ve-ți crea
 • veți zbura sau ve-ți zbura
 • veți împărtăși sau ve-ți împărtăși
 • veți retrage sau ve-ți retrage
 • veți sări sau ve-ți sări
 • veți forma sau ve-ți forma
 • veți zări sau ve-ți zări
 • veți onora sau ve-ți onora
 • veți dispune sau ve-ți dispune
 • veți odihni sau ve-ți odihni
 • veți așeza sau ve-ți așeza
 • veți trata sau ve-ți trata
 • veți chema sau ve-ți chema
 • veți ascunde sau ve-ți ascunde
 • veți ghici sau ve-ți ghici
 • veți pricepe sau ve-ți pricepe
 • veți sprijini sau ve-ți sprijini
 • veți propune sau ve-ți propune
 • veți dezvălui sau ve-ți dezvălui
 • veți arde sau ve-ți arde
 • veți interpreta sau ve-ți interpreta
 • veți încheia sau ve-ți încheia
 • veți informa sau ve-ți informa
 • veți adăuga sau ve-ți adăuga
 • veți numi sau ve-ți numi
 • veți pătrunde sau ve-ți pătrunde
 • veți lămuri sau ve-ți lămuri
 • veți plictisi sau ve-ți plictisi
 • veți fugi sau ve-ți fugi
 • veți contribui sau ve-ți contribui
 • veți vinde sau ve-ți vinde
 • veți tăia sau ve-ți tăia
 • veți întârzia sau ve-ți întârzia
 • veți candida sau ve-ți candida
 • veți încredința sau ve-ți încredința
 • veți supăra sau ve-ți supăra
 • veți obișnui sau ve-ți obișnui
 • veți trăda sau ve-ți trăda
 • veți declara sau ve-ți declara
 • veți proteja sau ve-ți proteja
 • veți economisi sau ve-ți economisi
 • veți îmbarca sau ve-ți îmbarca
 • veți organiza sau ve-ți organiza
 • veți păși sau ve-ți păși
 • veți instala sau ve-ți instala
 • veți împiedica sau ve-ți împiedica
 • veți pregăti sau ve-ți pregăti
 • veți reduce sau ve-ți reduce
 • veți recăpăta sau ve-ți recăpăta
 • veți apropia sau ve-ți apropia
 • veți împlini sau ve-ți împlini
 • veți transforma sau ve-ți transforma
 • veți vindeca sau ve-ți vindeca
 • veți publica sau ve-ți publica
 • veți striga sau ve-ți striga
 • veți aborda sau ve-ți aborda
 • veți achita sau ve-ți achita
 • veți raporta sau ve-ți raporta
 • veți recupera sau ve-ți recupera
 • veți păzi sau ve-ți păzi
 • veți pofti sau ve-ți pofti
 • veți mira sau ve-ți mira
 • veți introduce sau ve-ți introduce
 • veți studia sau ve-ți studia
 • veți consimți sau ve-ți consimți
 • veți coopera sau ve-ți coopera
 • veți abandona sau ve-ți abandona
 • veți plânge sau ve-ți plânge
 • veți adresa sau ve-ți adresa
 • veți înmâna sau ve-ți înmâna
 • veți rezista sau ve-ți rezista
 • veți mărturisi sau ve-ți mărturisi
 • veți condamna sau ve-ți condamna
 • veți comanda sau ve-ți comanda
 • veți repeta sau ve-ți repeta
 • veți consuma sau ve-ți consuma
 • veți ordona sau ve-ți ordona
 • veți apela sau ve-ți apela
 • veți cuceri sau ve-ți cuceri
 • veți profita sau ve-ți profita
 • veți depăși sau ve-ți depăși
 • veți utiliza sau ve-ți utiliza
 • veți implica sau ve-ți implica
 • veți alătura sau ve-ți alătura
 • veți aplica sau ve-ți aplica
 • veți cânta sau ve-ți cânta
 • veți prefera sau ve-ți prefera
 • veți ruga sau ve-ți ruga
 • veți încasa sau ve-ți încasa
 • veți jura sau ve-ți jura
 • veți transporta sau ve-ți transporta
 • veți analiza sau ve-ți analiza
 • veți opune sau ve-ți opune
 • veți cheltui sau ve-ți cheltui
 • veți îndura sau ve-ți îndura
 • veți dispărea sau ve-ți dispărea
 • veți adopta sau ve-ți adopta
 • veți consulta sau ve-ți consulta
 • veți relua sau ve-ți relua
 • veți îmbrăca sau ve-ți îmbrăca
 • veți parcurge sau ve-ți parcurge
 • veți executa sau ve-ți executa
 • veți traversa sau ve-ți traversa
 • veți insista sau ve-ți insista
 • veți risca sau ve-ți risca
 • veți aplauda sau ve-ți aplauda
 • veți contesta sau ve-ți contesta
 • veți îndepărta sau ve-ți îndepărta
 • veți remarca sau ve-ți remarca
 • veți sili sau ve-ți sili
 • veți distra sau ve-ți distra
 • veți muta sau ve-ți muta
 • veți cina sau ve-ți cina
 • veți obliga sau ve-ți obliga
 • veți guverna sau ve-ți guverna
 • veți înlocui sau ve-ți înlocui
 • veți înainta sau ve-ți înainta
 • veți pomeni sau ve-ți pomeni
 • veți supraveghea sau ve-ți supraveghea
 • veți demonstra sau ve-ți demonstra
 • veți obiecta sau ve-ți obiecta
 • veți răzbuna sau ve-ți răzbuna
 • veți pedepsi sau ve-ți pedepsi
 • veți acoperi sau ve-ți acoperi
 • veți culca sau ve-ți culca
 • veți moșteni sau ve-ți moșteni
 • veți provoca sau ve-ți provoca
 • veți angaja sau ve-ți angaja
 • veți străbate sau ve-ți străbate
 • veți cerceta sau ve-ți cerceta
 • veți tăcea sau ve-ți tăcea
 • veți invita sau ve-ți invita
 • veți înșela sau ve-ți înșela
 • veți apuca sau ve-ți apuca
 • veți închide sau ve-ți închide
 • veți aduna sau ve-ți aduna
 • veți reda sau ve-ți reda
 • veți șterge sau ve-ți șterge
 • veți completa sau ve-ți completa
 • veți scufunda sau ve-ți scufunda
 • veți strânge sau ve-ți strânge
 • veți greși sau ve-ți greși
 • veți răzgândi sau ve-ți răzgândi
 • veți comporta sau ve-ți comporta
 • veți reține sau ve-ți reține
 • veți băga sau ve-ți băga
 • veți îmbolnăvi sau ve-ți îmbolnăvi
 • veți căi sau ve-ți căi
 • veți sesiza sau ve-ți sesiza
 • veți grăbi sau ve-ți grăbi
 • veți pretinde sau ve-ți pretinde
 • veți aproba sau ve-ți aproba
 • veți adormi sau ve-ți adormi
 • veți admite sau ve-ți admite
 • veți admira sau ve-ți admira
 • veți reîntoarce sau ve-ți reîntoarce
 • veți aranja sau ve-ți aranja
 • veți înfrunta sau ve-ți înfrunta
 • veți dansa sau ve-ți dansa
 • veți reîntâlni sau ve-ți reîntâlni
 • veți sluji sau ve-ți sluji
 • veți conveni sau ve-ți conveni
 • veți călca sau ve-ți călca
 • veți conforma sau ve-ți conforma
 • veți concentra sau ve-ți concentra
 • veți lansa sau ve-ți lansa
 • veți spăla sau ve-ți spăla
 • veți stârni sau ve-ți stârni
 • veți reflecta sau ve-ți reflecta
 • veți desfășura sau ve-ți desfășura
 • veți efectua sau ve-ți efectua
 • veți examina sau ve-ți examina
 • veți menține sau ve-ți menține
 • veți acuza sau ve-ți acuza
 • veți umple sau ve-ți umple
 • veți număra sau ve-ți număra
 • veți recomanda sau ve-ți recomanda
 • veți opta sau ve-ți opta
 • veți relata sau ve-ți relata
 • veți reacționa sau ve-ți reacționa
 • veți împăca sau ve-ți împăca
 • veți îngriji sau ve-ți îngriji
 • veți despărți sau ve-ți despărți
 • veți strădui sau ve-ți strădui
 • veți asuma sau ve-ți asuma
 • veți furniza sau ve-ți furniza
 • veți interveni sau ve-ți interveni
 • veți preveni sau ve-ți preveni
 • veți uni sau ve-ți uni
 • veți rătăci sau ve-ți rătăci
 • veți lega sau ve-ți lega
 • veți nega sau ve-ți nega
 • veți împușca sau ve-ți împușca
 • veți cinsti sau ve-ți cinsti
 • veți încălca sau ve-ți încălca
 • veți solicita sau ve-ți solicita
 • veți reprezenta sau ve-ți reprezenta
 • veți experimenta sau ve-ți experimenta
 • veți confirma sau ve-ți confirma
 • veți expune sau ve-ți expune
 • veți compara sau ve-ți compara
 • veți minți sau ve-ți minți
 • veți nimeri sau ve-ți nimeri
 • veți resimți sau ve-ți resimți
 • veți domni sau ve-ți domni
 • veți ateriza sau ve-ți ateriza
 • veți cruța sau ve-ți cruța
 • veți mișca sau ve-ți mișca
 • veți gusta sau ve-ți gusta
 • veți interoga sau ve-ți interoga
 • veți deplasa sau ve-ți deplasa
 • veți verifica sau ve-ți verifica
 • veți eșua sau ve-ți eșua
 • veți ceda sau ve-ți ceda
 • veți alunga sau ve-ți alunga
 • veți ispăși sau ve-ți ispăși
 • veți contacta sau ve-ți contacta
 • veți spânzura sau ve-ți spânzura
 • veți preface sau ve-ți preface
 • veți pronunța sau ve-ți pronunța
 • veți exprima sau ve-ți exprima
 • veți achiziționa sau ve-ți achiziționa
 • veți stăpâni sau ve-ți stăpâni
 • veți scuti sau ve-ți scuti
 • veți înfățișa sau ve-ți înfățișa
 • veți reaminti sau ve-ți reaminti
 • veți mări sau ve-ți mări
 • veți întocmi sau ve-ți întocmi
 • veți produce sau ve-ți produce
 • veți telefona sau ve-ți telefona
 • veți iniția sau ve-ți iniția
 • veți comite sau ve-ți comite
 • veți dezvolta sau ve-ți dezvolta
 • veți vărsa sau ve-ți vărsa
 • veți denunța sau ve-ți denunța
 • veți identifica sau ve-ți identifica
 • veți redeveni sau ve-ți redeveni
 • veți birui sau ve-ți birui
 • veți ezita sau ve-ți ezita
 • veți obosi sau ve-ți obosi
 • veți redescoperi sau ve-ți redescoperi
 • veți livra sau ve-ți livra
 • veți declanșa sau ve-ți declanșa
 • veți cântări sau ve-ți cântări
 • veți respinge sau ve-ți respinge
 • veți îngrășa sau ve-ți îngrășa
 • veți îmbogăți sau ve-ți îmbogăți
 • veți recâștiga sau ve-ți recâștiga
 • veți dărui sau ve-ți dărui
 • veți triumfa sau ve-ți triumfa
 • veți surprinde sau ve-ți surprinde
 • veți recurge sau ve-ți recurge
 • veți crăpa sau ve-ți crăpa
 • veți încuviința sau ve-ți încuviința
 • veți dezamăgi sau ve-ți dezamăgi
 • veți debarca sau ve-ți debarca
 • veți bloca sau ve-ți bloca
 • veți îngropa sau ve-ți îngropa
 • veți determina sau ve-ți determina
 • veți dedica sau ve-ți dedica
 • veți feri sau ve-ți feri
 • veți plimba sau ve-ți plimba
 • veți săvârși sau ve-ți săvârși
 • veți descărca sau ve-ți descărca
 • veți călări sau ve-ți călări
 • veți zăbovi sau ve-ți zăbovi
 • veți integra sau ve-ți integra
 • veți închina sau ve-ți închina
 • veți liniști sau ve-ți liniști
 • veți pleda sau ve-ți pleda
 • veți întinde sau ve-ți întinde
 • veți majora sau ve-ți majora
 • veți împotrivi sau ve-ți împotrivi
 • veți strecura sau ve-ți strecura
 • veți procura sau ve-ți procura
 • veți restabili sau ve-ți restabili
 • veți veghea sau ve-ți veghea
 • veți restitui sau ve-ți restitui
 • veți ocoli sau ve-ți ocoli
 • veți rosti sau ve-ți rosti
 • veți dubla sau ve-ți dubla
 • veți alerga sau ve-ți alerga
 • veți plasa sau ve-ți plasa
 • veți teme sau ve-ți teme
 • veți rupe sau ve-ți rupe
 • veți adora sau ve-ți adora
 • veți dezlega sau ve-ți dezlega
 • veți scădea sau ve-ți scădea
 • veți elimina sau ve-ți elimina
 • veți investi sau ve-ți investi
 • veți apăsa sau ve-ți apăsa
 • veți îndrăgosti sau ve-ți îndrăgosti
 • veți izbândi sau ve-ți izbândi
 • veți calcula sau ve-ți calcula
 • veți indica sau ve-ți indica
 • veți negocia sau ve-ți negocia
 • veți fura sau ve-ți fura
 • veți sugera sau ve-ți sugera
 • veți controla sau ve-ți controla
 • veți destăinui sau ve-ți destăinui
 • veți percepe sau ve-ți percepe
 • veți relaxa sau ve-ți relaxa
 • veți desluși sau ve-ți desluși
 • veți abține sau ve-ți abține
 • veți hrăni sau ve-ți hrăni
 • veți fixa sau ve-ți fixa
 • veți circula sau ve-ți circula
 • veți înnopta sau ve-ți înnopta
 • veți învia sau ve-ți învia
 • veți reconstrui sau ve-ți reconstrui
 • veți trebui sau ve-ți trebui
 • veți smulge sau ve-ți smulge
 • veți încuraja sau ve-ți încuraja
 • veți doborî sau ve-ți doborî
 • veți bănui sau ve-ți bănui
 • veți ușura sau ve-ți ușura
 • veți deranja sau ve-ți deranja
 • veți respira sau ve-ți respira
 • veți împrumuta sau ve-ți împrumuta
 • veți îmbătrâni sau ve-ți îmbătrâni
 • veți umbla sau ve-ți umbla
 • veți înștiința sau ve-ți înștiința
 • veți îngrozi sau ve-ți îngrozi
 • veți întări sau ve-ți întări
 • veți promite sau ve-ți promite
 • veți hodorogi sau ve-ți hodorogi
 • veți abate sau ve-ți abate
 • veți ceti sau ve-ți ceti
 • veți făgădui sau ve-ți făgădui
 • veți posti sau ve-ți posti
 • veți sufla sau ve-ți sufla
 • veți instrui sau ve-ți instrui
 • veți șovăi sau ve-ți șovăi
 • veți saluta sau ve-ți saluta
 • veți argumenta sau ve-ți argumenta
 • veți înlătura sau ve-ți înlătura
 • veți înregistra sau ve-ți înregistra
 • veți evalua sau ve-ți evalua
 • veți imagina sau ve-ți imagina
 • veți ședea sau ve-ți ședea
 • veți accesa sau ve-ți accesa
 • veți savura sau ve-ți savura
 • veți răspândi sau ve-ți răspândi
 • veți speria sau ve-ți speria
 • veți demasca sau ve-ți demasca
 • veți aprinde sau ve-ți aprinde
 • veți înălța sau ve-ți înălța
 • veți înghiți sau ve-ți înghiți
 • veți împinge sau ve-ți împinge
 • veți interacționa sau ve-ți interacționa
 • veți dezbate sau ve-ți dezbate
 • veți îmbunătăți sau ve-ți îmbunătăți
 • veți călăuzi sau ve-ți călăuzi
 • veți expedia sau ve-ți expedia
 • veți poposi sau ve-ți poposi
 • veți justifica sau ve-ți justifica
 • veți curăța sau ve-ți curăța
 • veți rula sau ve-ți rula
 • veți concedia sau ve-ți concedia
 • veți promulga sau ve-ți promulga
 • veți explora sau ve-ți explora
 • veți repara sau ve-ți repara
 • veți lichida sau ve-ți lichida
 • veți deprinde sau ve-ți deprinde
 • veți îndrăgi sau ve-ți îndrăgi
 • veți implementa sau ve-ți implementa
 • veți sătura sau ve-ți sătura
 • veți strica sau ve-ți strica
 • veți sărbători sau ve-ți sărbători
 • veți consolida sau ve-ți consolida
 • veți sinucide sau ve-ți sinucide
 • veți înconjura sau ve-ți înconjura
 • veți îndoi sau ve-ți îndoi
 • veți planifica sau ve-ți planifica
 • veți divulga sau ve-ți divulga
 • veți goli sau ve-ți goli
 • veți prețui sau ve-ți prețui
 • veți anula sau ve-ți anula
 • veți redobândi sau ve-ți redobândi
 • veți părea sau ve-ți părea
 • veți putrezi sau ve-ți putrezi
 • veți extinde sau ve-ți extinde
 • veți însănătoși sau ve-ți însănătoși
 • veți vroi sau ve-ți vroi
 • veți patrona sau ve-ți patrona
 • veți ruina sau ve-ți ruina
 • veți distinge sau ve-ți distinge
 • veți turna sau ve-ți turna
 • veți returna sau ve-ți returna
 • veți reface sau ve-ți reface
 • veți răpune sau ve-ți răpune
 • veți naște sau ve-ți naște
 • veți forța sau ve-ți forța
 • veți întrebuința sau ve-ți întrebuința
 • veți felicita sau ve-ți felicita
 • veți menționa sau ve-ți menționa
 • veți urî sau ve-ți urî
 • veți lepăda sau ve-ți lepăda
 • veți impresiona sau ve-ți impresiona
 • veți vâna sau ve-ți vâna
 • veți gestiona sau ve-ți gestiona
 • veți acosta sau ve-ți acosta
 • veți exersa sau ve-ți exersa
 • veți avansa sau ve-ți avansa
 • veți disprețui sau ve-ți disprețui
 • veți posta sau ve-ți posta
 • veți satisface sau ve-ți satisface
 • veți transfera sau ve-ți transfera
 • veți modifica sau ve-ți modifica
 • veți evacua sau ve-ți evacua
 • veți străluci sau ve-ți străluci
 • veți chibzui sau ve-ți chibzui
 • veți reciti sau ve-ți reciti
 • veți deosebi sau ve-ți deosebi
 • veți isprăvi sau ve-ți isprăvi
 • veți cuteza sau ve-ți cuteza
 • veți încălzi sau ve-ți încălzi
 • veți impune sau ve-ți impune
 • veți înfrânge sau ve-ți înfrânge
 • veți potrivi sau ve-ți potrivi
 • veți abuza sau ve-ți abuza
 • veți alcătui sau ve-ți alcătui
 • veți înscrie sau ve-ți înscrie
 • veți repezi sau ve-ți repezi
 • veți așterne sau ve-ți așterne
 • veți reproșa sau ve-ți reproșa
 • veți certa sau ve-ți certa
 • veți întreține sau ve-ți întreține
 • veți tolera sau ve-ți tolera
 • veți închiria sau ve-ți închiria
 • veți replica sau ve-ți replica
 • veți împrăștia sau ve-ți împrăștia
 • veți blestema sau ve-ți blestema
 • veți domina sau ve-ți domina
 • veți contamina sau ve-ți contamina
 • veți fuma sau ve-ți fuma
 • veți deconta sau ve-ți deconta
 • veți îneca sau ve-ți îneca
 • veți invada sau ve-ți invada
 • veți afirma sau ve-ți afirma
 • veți zdrobi sau ve-ți zdrobi
 • veți încuia sau ve-ți încuia
 • veți semnala sau ve-ți semnala
 • veți viziona sau ve-ți viziona
 • veți atârna sau ve-ți atârna
 • veți prânzi sau ve-ți prânzi
 • veți descotorosi sau ve-ți descotorosi
 • veți istorisi sau ve-ți istorisi
 • veți purcede sau ve-ți purcede
 • veți zâmbi sau ve-ți zâmbi
 • veți împrieteni sau ve-ți împrieteni
 • veți lumina sau ve-ți lumina
 • veți medita sau ve-ți medita
 • veți ghida sau ve-ți ghida
 • veți înfăptui sau ve-ți înfăptui
 • veți azvârli sau ve-ți azvârli
 • veți închipui sau ve-ți închipui
 • veți pilota sau ve-ți pilota
 • veți tăvăli sau ve-ți tăvăli
 • veți absorbi sau ve-ți absorbi
 • veți deduce sau ve-ți deduce
 • veți apleca sau ve-ți apleca
 • veți adăposti sau ve-ți adăposti
 • veți mărita sau ve-ți mărita
 • veți îndatora sau ve-ți îndatora
 • veți scula sau ve-ți scula
 • veți stoarce sau ve-ți stoarce
 • veți abroga sau ve-ți abroga
 • veți tulbura sau ve-ți tulbura
 • veți urina sau ve-ți urina
 • veți nimici sau ve-ți nimici
 • veți taxa sau ve-ți taxa
 • veți sacrifica sau ve-ți sacrifica
 • veți tremura sau ve-ți tremura
 • veți repera sau ve-ți repera
 • veți readuce sau ve-ți readuce
 • veți reintra sau ve-ți reintra
 • veți amesteca sau ve-ți amesteca
 • veți convoca sau ve-ți convoca
 • veți opera sau ve-ți opera
 • veți amâna sau ve-ți amâna
 • veți protesta sau ve-ți protesta
 • veți dezbrăca sau ve-ți dezbrăca
 • veți distribui sau ve-ți distribui
 • veți aparține sau ve-ți aparține
 • veți săpa sau ve-ți săpa
 • veți întemeia sau ve-ți întemeia
 • veți întrerupe sau ve-ți întrerupe
 • veți măsura sau ve-ți măsura
 • veți remite sau ve-ți remite
 • veți întrece sau ve-ți întrece
 • veți formula sau ve-ți formula
 • veți divorța sau ve-ți divorța
 • veți cita sau ve-ți cita
 • veți răpi sau ve-ți răpi
 • veți specifica sau ve-ți specifica
 • veți concluziona sau ve-ți concluziona
 • veți găti sau ve-ți găti
 • veți ignora sau ve-ți ignora
 • veți rezerva sau ve-ți rezerva
 • veți încadra sau ve-ți încadra
 • veți cauza sau ve-ți cauza
 • veți încărca sau ve-ți încărca
 • veți stinge sau ve-ți stinge
 • veți defila sau ve-ți defila
 • veți răni sau ve-ți răni
 • veți prăbuși sau ve-ți prăbuși
 • veți găzdui sau ve-ți găzdui
 • veți înmormânta sau ve-ți înmormânta
 • veți manevra sau ve-ți manevra
 • veți naviga sau ve-ți naviga
 • veți irosi sau ve-ți irosi
 • veți interzice sau ve-ți interzice
 • veți stopa sau ve-ți stopa
 • veți cumpăni sau ve-ți cumpăni
 • veți asasina sau ve-ți asasina
 • veți seta sau ve-ți seta
 • veți persevera sau ve-ți persevera
 • veți cutremura sau ve-ți cutremura
 • veți suspecta sau ve-ți suspecta
 • veți stărui sau ve-ți stărui
 • veți exclama sau ve-ți exclama
 • veți comasa sau ve-ți comasa
 • veți autoriza sau ve-ți autoriza
 • veți practica sau ve-ți practica
 • veți sfătui sau ve-ți sfătui
 • veți înființa sau ve-ți înființa
 • veți datora sau ve-ți datora
 • veți uza sau ve-ți uza
 • veți boteza sau ve-ți boteza
 • veți năpusti sau ve-ți năpusti
 • veți include sau ve-ți include
 • veți compromite sau ve-ți compromite
 • veți desființa sau ve-ți desființa
 • veți fabrica sau ve-ți fabrica
 • veți extrage sau ve-ți extrage
 • veți întrista sau ve-ți întrista
 • veți escorta sau ve-ți escorta
 • veți cugeta sau ve-ți cugeta
 • veți pica sau ve-ți pica
 • veți gira sau ve-ți gira
 • veți constitui sau ve-ți constitui
 • veți zgâria sau ve-ți zgâria
 • veți cufunda sau ve-ți cufunda
 • veți reuni sau ve-ți reuni
 • veți rămânea sau ve-ți rămânea
 • veți jertfi sau ve-ți jertfi
 • veți goni sau ve-ți goni
 • veți încumeta sau ve-ți încumeta
 • veți elabora sau ve-ți elabora
 • veți învârti sau ve-ți învârti
 • veți corespunde sau ve-ți corespunde
 • veți interesa sau ve-ți interesa
 • veți suprima sau ve-ți suprima
 • veți prospera sau ve-ți prospera
 • veți răsufla sau ve-ți răsufla
 • veți păstori sau ve-ți păstori
 • veți inspira sau ve-ți inspira
 • veți genera sau ve-ți genera
 • veți debarasa sau ve-ți debarasa
 • veți risipi sau ve-ți risipi
 • veți descifra sau ve-ți descifra
 • veți tasta sau ve-ți tasta
 • veți compensa sau ve-ți compensa
 • veți afunda sau ve-ți afunda
 • veți familiariza sau ve-ți familiariza
 • veți socializa sau ve-ți socializa
 • veți legaliza sau ve-ți legaliza
 • veți drege sau ve-ți drege
 • veți surâde sau ve-ți surâde
 • veți adapta sau ve-ți adapta
 • veți pescui sau ve-ți pescui
 • veți amenința sau ve-ți amenința
 • veți încăleca sau ve-ți încăleca
 • veți năvăli sau ve-ți năvăli
 • veți căra sau ve-ți căra
 • veți invoca sau ve-ți invoca
 • veți revoca sau ve-ți revoca
 • veți merita sau ve-ți merita
 • veți chinui sau ve-ți chinui
 • veți recompensa sau ve-ți recompensa
 • veți reînnoi sau ve-ți reînnoi
 • veți colecta sau ve-ți colecta
 • veți educa sau ve-ți educa
 • veți contrazice sau ve-ți contrazice
 • veți învinui sau ve-ți învinui
 • veți figura sau ve-ți figura
 • veți desface sau ve-ți desface
 • veți parca sau ve-ți parca
 • veți investiga sau ve-ți investiga
 • veți însura sau ve-ți însura
 • veți răsplăti sau ve-ți răsplăti
 • veți bifa sau ve-ți bifa
 • veți șantaja sau ve-ți șantaja
 • veți reglementa sau ve-ți reglementa
 • veți tortura sau ve-ți tortura
 • veți copleși sau ve-ți copleși
 • veți înclina sau ve-ți înclina
 • veți batjocori sau ve-ți batjocori
 • veți desemna sau ve-ți desemna
 • veți înlesni sau ve-ți înlesni
 • veți săruta sau ve-ți săruta
 • veți scurta sau ve-ți scurta
 • veți vârî sau ve-ți vârî
 • veți amuza sau ve-ți amuza
 • veți evolua sau ve-ți evolua
 • veți concepe sau ve-ți concepe
 • veți descrie sau ve-ți descrie
 • veți absolvi sau ve-ți absolvi
 • veți înota sau ve-ți înota
 • veți mânia sau ve-ți mânia
 • veți nota sau ve-ți nota
 • veți umfla sau ve-ți umfla
 • veți prăda sau ve-ți prăda
 • veți tipări sau ve-ți tipări
 • veți copia sau ve-ți copia
 • veți lecui sau ve-ți lecui
 • veți încrede sau ve-ți încrede
 • veți mâna sau ve-ți mâna
 • veți potoli sau ve-ți potoli
 • veți capitula sau ve-ți capitula
 • veți planta sau ve-ți planta
 • veți minuna sau ve-ți minuna
 • veți clarifica sau ve-ți clarifica
 • veți prezida sau ve-ți prezida
 • veți încurca sau ve-ți încurca
 • veți reînvia sau ve-ți reînvia
 • veți funcționa sau ve-ți funcționa
 • veți promova sau ve-ți promova
 • veți consola sau ve-ți consola
 • veți pricinui sau ve-ți pricinui
 • veți aloca sau ve-ți aloca
 • veți finaliza sau ve-ți finaliza
 • veți pluti sau ve-ți pluti
 • veți izgoni sau ve-ți izgoni
 • veți derapa sau ve-ți derapa
 • veți îmbrățișa sau ve-ți îmbrățișa
 • veți învoi sau ve-ți învoi
 • veți răcori sau ve-ți răcori
 • veți converti sau ve-ți converti
 • veți mirosi sau ve-ți mirosi
 • veți murdări sau ve-ți murdări
 • veți necăji sau ve-ți necăji
 • veți separa sau ve-ți separa
 • veți deda sau ve-ți deda
 • veți aluneca sau ve-ți aluneca
 • veți domoli sau ve-ți domoli
 • veți popula sau ve-ți popula
 • veți război sau ve-ți război
 • veți inventa sau ve-ți inventa
 • veți distrage sau ve-ți distrage
 • veți prosti sau ve-ți prosti
 • veți libera sau ve-ți libera
 • veți prezice sau ve-ți prezice
 • veți rușina sau ve-ți rușina
 • veți limita sau ve-ți limita
 • veți coti sau ve-ți coti
 • veți răbda sau ve-ți răbda
 • veți prăvăli sau ve-ți prăvăli
 • veți lăcrima sau ve-ți lăcrima
 • veți confunda sau ve-ți confunda
 • veți transpira sau ve-ți transpira
 • veți sparge sau ve-ți sparge
 • veți zăcea sau ve-ți zăcea
 • veți evada sau ve-ți evada
 • veți târî sau ve-ți târî
 • veți delecta sau ve-ți delecta
 • veți testa sau ve-ți testa
 • veți repurta sau ve-ți repurta
 • veți spovedi sau ve-ți spovedi
 • veți învinovăți sau ve-ți învinovăți
 • veți mântui sau ve-ți mântui
 • veți hăitui sau ve-ți hăitui
 • veți debloca sau ve-ți debloca
 • veți strivi sau ve-ți strivi
 • veți intensifica sau ve-ți intensifica
 • veți încăpățâna sau ve-ți încăpățâna
 • veți escalada sau ve-ți escalada
 • veți intenta sau ve-ți intenta
 • veți localiza sau ve-ți localiza
 • veți conștientiza sau ve-ți conștientiza
 • veți binecuvânta sau ve-ți binecuvânta
 • veți încolți sau ve-ți încolți
 • veți exagera sau ve-ți exagera
 • veți spori sau ve-ți spori
 • veți visa sau ve-ți visa
 • veți semăna sau ve-ți semăna
 • veți conecta sau ve-ți conecta
 • veți sustrage sau ve-ți sustrage
 • veți reîncepe sau ve-ți reîncepe
 • veți ara sau ve-ți ara
 • veți însărcina sau ve-ți însărcina
 • veți exercita sau ve-ți exercita
 • veți trasa sau ve-ți trasa
 • veți umili sau ve-ți umili
 • veți înfunda sau ve-ți înfunda
 • veți critica sau ve-ți critica
 • veți veseli sau ve-ți veseli
 • veți presupune sau ve-ți presupune
 • veți flămânzi sau ve-ți flămânzi
 • veți zămisli sau ve-ți zămisli
 • veți dejuna sau ve-ți dejuna
 • veți dezonora sau ve-ți dezonora
 • veți bântui sau ve-ți bântui
 • veți accelera sau ve-ți accelera
 • veți celebra sau ve-ți celebra
 • veți traduce sau ve-ți traduce
 • veți sancționa sau ve-ți sancționa
 • veți redacta sau ve-ți redacta
 • veți combate sau ve-ți combate
 • veți reeduca sau ve-ți reeduca
 • veți sui sau ve-ți sui
 • veți sonda sau ve-ți sonda
 • veți tânji sau ve-ți tânji
 • veți scormoni sau ve-ți scormoni
 • veți dicta sau ve-ți dicta
 • veți dona sau ve-ți dona
 • veți tocmi sau ve-ți tocmi
 • veți despuia sau ve-ți despuia
 • veți plăcea sau ve-ți plăcea
 • veți întovărăși sau ve-ți întovărăși
 • veți asocia sau ve-ți asocia
 • veți ciondăni sau ve-ți ciondăni
 • veți reabilita sau ve-ți reabilita
 • veți simpatiza sau ve-ți simpatiza
 • veți tăgădui sau ve-ți tăgădui
 • veți târgui sau ve-ți târgui
 • veți pizmui sau ve-ți pizmui
 • veți dăinui sau ve-ți dăinui
 • veți externa sau ve-ți externa
 • veți rezona sau ve-ți rezona
 • veți deborda sau ve-ți deborda
 • veți infecta sau ve-ți infecta
 • veți claustra sau ve-ți claustra
 • veți dezvinovăți sau ve-ți dezvinovăți
 • veți cerca sau ve-ți cerca
 • veți califica sau ve-ți califica
 • veți agrava sau ve-ți agrava
 • veți marca sau ve-ți marca
 • veți ii sau ve-ți ii
 • veți îndupleca sau ve-ți îndupleca
 • veți primejdui sau ve-ți primejdui
 • veți demara sau ve-ți demara
 • veți adăugi sau ve-ți adăugi
 • veți impozita sau ve-ți impozita
 • veți deține sau ve-ți deține
 • veți lâncezi sau ve-ți lâncezi
 • veți înfrâna sau ve-ți înfrâna
 • veți ciupi sau ve-ți ciupi
 • veți izola sau ve-ți izola
 • veți reîncărca sau ve-ți reîncărca
 • veți bălăci sau ve-ți bălăci
 • veți leșina sau ve-ți leșina
 • veți izbucni sau ve-ți izbucni
 • veți desfăta sau ve-ți desfăta
 • veți compune sau ve-ți compune
 • veți iscăli sau ve-ți iscăli
 • veți deștepta sau ve-ți deștepta
 • veți cruci sau ve-ți cruci
 • veți achiesa sau ve-ți achiesa
 • veți furișa sau ve-ți furișa
 • veți reconsidera sau ve-ți reconsidera
 • veți reinstaura sau ve-ți reinstaura
 • veți reclădi sau ve-ți reclădi
 • veți scotoci sau ve-ți scotoci
 • veți avertiza sau ve-ți avertiza
 • veți ospăta sau ve-ți ospăta
 • veți înhăța sau ve-ți înhăța
 • veți reactualiza sau ve-ți reactualiza
 • veți jupui sau ve-ți jupui
 • veți ejacula sau ve-ți ejacula
 • veți șchiopăta sau ve-ți șchiopăta
 • veți pocăi sau ve-ți pocăi
 • veți stingheri sau ve-ți stingheri
 • veți făptui sau ve-ți făptui
 • veți agăța sau ve-ți agăța
 • veți comenta sau ve-ți comenta
 • veți retrăi sau ve-ți retrăi
 • veți subjuga sau ve-ți subjuga
 • veți păcătui sau ve-ți păcătui
 • veți dezminți sau ve-ți dezminți
 • veți sălășlui sau ve-ți sălășlui
 • veți vâsli sau ve-ți vâsli
 • veți descuia sau ve-ți descuia
 • veți răsfoi sau ve-ți răsfoi
 • veți ofili sau ve-ți ofili
 • veți desconsidera sau ve-ți desconsidera
 • veți înjura sau ve-ți înjura
 • veți izbăvi sau ve-ți izbăvi
 • veți gospodări sau ve-ți gospodări
 • veți filma sau ve-ți filma
 • veți caza sau ve-ți caza
 • veți dojeni sau ve-ți dojeni
 • veți relaționa sau ve-ți relaționa
 • veți compătimi sau ve-ți compătimi
 • veți diviza sau ve-ți diviza
 • veți lectura sau ve-ți lectura
 • veți alerta sau ve-ți alerta
 • veți periclita sau ve-ți periclita
 • veți captura sau ve-ți captura
 • veți mușca sau ve-ți mușca
 • veți declina sau ve-ți declina
 • veți reproduce sau ve-ți reproduce
 • veți garanta sau ve-ți garanta
 • veți ancora sau ve-ți ancora
 • veți prăji sau ve-ți prăji
 • veți defini sau ve-ți defini
 • veți paria sau ve-ți paria
 • veți sufoca sau ve-ți sufoca
 • veți prepara sau ve-ți prepara
 • veți capta sau ve-ți capta
 • veți zidi sau ve-ți zidi
 • veți bulversa sau ve-ți bulversa
 • veți perfecționa sau ve-ți perfecționa
 • veți monta sau ve-ți monta
 • veți intui sau ve-ți intui
 • veți scuipa sau ve-ți scuipa
 • veți îndruma sau ve-ți îndruma
 • veți poziționa sau ve-ți poziționa
 • veți neglija sau ve-ți neglija
 • veți milita sau ve-ți milita
 • veți agita sau ve-ți agita
 • veți inspecta sau ve-ți inspecta
 • veți înrudi sau ve-ți înrudi
 • veți amputa sau ve-ți amputa
 • veți indura sau ve-ți indura
 • veți epuiza sau ve-ți epuiza
 • veți deghiza sau ve-ți deghiza
 • veți insulta sau ve-ți insulta
 • veți afișa sau ve-ți afișa
 • veți diminua sau ve-ți diminua
 • veți proclama sau ve-ți proclama
 • veți adera sau ve-ți adera
 • veți imprima sau ve-ți imprima
 • veți alimenta sau ve-ți alimenta
 • veți unge sau ve-ți unge
 • veți riposta sau ve-ți riposta
 • veți înarma sau ve-ți înarma
 • veți edita sau ve-ți edita
 • veți coopta sau ve-ți coopta
 • veți orbi sau ve-ți orbi
 • veți selecta sau ve-ți selecta
 • veți valida sau ve-ți valida
 • veți consacra sau ve-ți consacra
 • veți conta sau ve-ți conta
 • veți repune sau ve-ți repune
 • veți orienta sau ve-ți orienta
 • veți asimila sau ve-ți asimila
 • veți uimi sau ve-ți uimi
 • veți ciocni sau ve-ți ciocni
 • veți înrola sau ve-ți înrola
 • veți viola sau ve-ți viola
 • veți definitiva sau ve-ți definitiva
 • veți echipa sau ve-ți echipa
 • veți înfige sau ve-ți înfige
 • veți enerva sau ve-ți enerva
 • veți țipa sau ve-ți țipa
 • veți poza sau ve-ți poza
 • veți ameți sau ve-ți ameți
 • veți lăuda sau ve-ți lăuda
 • veți audia sau ve-ți audia
 • veți importa sau ve-ți importa
 • veți blama sau ve-ți blama
 • veți exila sau ve-ți exila
 • veți decola sau ve-ți decola
 • veți administra sau ve-ți administra
 • veți urla sau ve-ți urla
 • veți presta sau ve-ți presta
 • veți repartiza sau ve-ți repartiza
 • veți activa sau ve-ți activa
 • veți usca sau ve-ți usca
 • veți mușamaliza sau ve-ți mușamaliza
 • veți demisiona sau ve-ți demisiona
 • veți jefui sau ve-ți jefui
 • veți nedreptăți sau ve-ți nedreptăți
 • veți proiecta sau ve-ți proiecta
 • veți încăpea sau ve-ți încăpea
 • veți despăgubi sau ve-ți despăgubi
 • veți confecționa sau ve-ți confecționa
 • veți răscoli sau ve-ți răscoli
 • veți prevala sau ve-ți prevala
 • veți printa sau ve-ți printa
 • veți scutura sau ve-ți scutura
 • veți camufla sau ve-ți camufla
 • veți exista sau ve-ți exista
 • veți contabiliza sau ve-ți contabiliza
 • veți scârbi sau ve-ți scârbi
 • veți nesocoti sau ve-ți nesocoti
 • veți dezbina sau ve-ți dezbina
 • veți împacheta sau ve-ți împacheta
 • veți incendia sau ve-ți incendia
 • veți îngenunchea sau ve-ți îngenunchea
 • veți rostogoli sau ve-ți rostogoli
 • veți dezlănțui sau ve-ți dezlănțui
 • veți cerși sau ve-ți cerși
 • veți motiva sau ve-ți motiva
 • veți mărgini sau ve-ți mărgini
 • veți sigila sau ve-ți sigila
 • veți omite sau ve-ți omite
 • veți lipi sau ve-ți lipi
 • veți dezactiva sau ve-ți dezactiva
 • veți dărâma sau ve-ți dărâma
 • veți regla sau ve-ți regla
 • veți inaugura sau ve-ți inaugura
 • veți licita sau ve-ți licita
 • veți păta sau ve-ți păta
 • veți răsturna sau ve-ți răsturna
 • veți frecventa sau ve-ți frecventa
 • veți costuma sau ve-ți costuma
 • veți rambursa sau ve-ți rambursa
 • veți ratifica sau ve-ți ratifica
 • veți intenționa sau ve-ți intenționa
 • veți acomoda sau ve-ți acomoda
 • veți otrăvi sau ve-ți otrăvi
 • veți uda sau ve-ți uda
 • veți depinde sau ve-ți depinde
 • veți hidrata sau ve-ți hidrata
 • veți finanța sau ve-ți finanța
 • veți detona sau ve-ți detona
 • veți influența sau ve-ți influența
 • veți jigni sau ve-ți jigni